משלוח חינם לנקודת איסוף בקנייה מעל 220 ₪

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות החזרת מוצרים

חלק זה מופיע גם בתקנון האתר, את התקנון המלא תוכלו לקראו כאן 

6.3.    ביטול הזמנה על-ידי לקוח לאחר קבלתה אצל הלקוח:

6.3.1.   במקרה של הזמנת קפסולות קפה ו/או מוצרי מזון אחרים (להלן: “מוצרי מזון”) לא ניתן לבטל את ההזמנה ולהחזיר מוצרי מזון אלו בהיותם מוצרי מזון. בהזמנה הכוללת מוצרי מזון ומוצרים אחרים שאינם מוצרי מזון, יחולו הוראות סעיף זה על מוצרי מזון בלבד, שאינם ניתנים להחזרה.

6.3.2.   בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1. שלעיל, סופקה ההזמנה ללקוח וההזמנה אינה כוללת מוצרי מזון, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר (להלן: “הודעת ביטול”). למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.3.   הייתה ההזמנה כוללת מוצרי מזון ומכונת קפה/מכונות קפה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה של מכונת/מכונות הקפה בלבד.

6.3.4.   בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. לעניין זה, חיבור מכונת הקפה לחשמל יחשב כשימוש.

6.3.5.   החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים שלהלן:

6.3.5.1.              הגעה ומסירה במשרדי החברה ברחוב השוהם 9, איזור תעשיה קדימה, בתיאום טלפוני מראש עם שירות הלקוחות;

6.3.5.2.              בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 49 שקלים חדשים. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.3.6.   בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 שלעיל, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, הכל בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

6.3.7.   למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.

6.4.    ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1.     על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, לפי בחירת הלקוח והכל ובכפוף להוראות הדין, כסעד יחיד ללקוח.

6.4.2.     במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות שלהלן:

6.4.2.1.   ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.4.2.2.   הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1. שלעיל את הסכום ששולם על-ידו בעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על-ידו.

6.4.2.3.  ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.    החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1.   לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שאינם מוצרי מזון, שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 09-9797505, בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09:00;
החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג;

6.5.2.   איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה הינו בעלות של 49 שקלים חדשים, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה, שילוח המוצרים החדשים המהווים “החלפה” ישלחו על-ידי החברה מהחברה ללקוח ללא עלות נוספת; החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.5.3.   מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים באתר.

למידע וייעוץ לעסקים
הטופס נשלח בהצלחה!
דילוג לתוכן